Θεραπεία διαταραχών της ανάπτυξης σε πρώιμη ηλικία

Home / Θεραπεία διαταραχών της ανάπτυξης σε πρώιμη ηλικία
Θεραπεία διαταραχών της ανάπτυξης σε πρώιμη ηλικία

Η Θεραπεία Διαταραχών της Ανάπτυξης σε πρώιμη ηλικία εφαρμόζεται σε παιδιά ηλικίας από 5 ετών και άνω και προσφέρει λύση σε παθήσης που λειτουργούν ανασταλτικά στη σωστή ανάπτυξη των παιδιών.

Είναι σημαντικό τα παιδιά να έχουν κάνει την πρώτη τους επίσκεψη στον οδοντίατρο μέχρι να γίνουν 6 περίπου ετών, προκειμένου να προσδιορισθεί η ύπαρξη ή όχι προβλήματος σύγκλεισης, καθώς και το χρονοδιάγραμμα αντιμετώπισής του. Υπάρχουν ορθοδοντικά προβλήματα που επιβάλλεται η άμεση διόρθωσή τους, διότι μπορεί να αποβούν αιτία σοβαρότατων ορθοδοντικών προβλημάτων, ενώ κάποιες άλλες φορές η έναρξη της ορθοδοντικής θεραπείας κρίνεται απαραίτητο να μετατεθεί για κάποια χρόνια αργότερα (9-11 ετών).